eyeKnow är ett kompetensföretag inom optometrin som tillhandahåller allt er optikbutik eller ögonklinik kan behöva. Vi erbjuder allt från klinisk kompetens och rådgivning, till bemanning eller kliniska instrument.

Det är vi som är eyeKnow

Besarta Sahiti – VD

leg Optiker, MSc Clinical Optometry

”Det bästa med vårt yrke är alla människor vi möter. Att i yrket kunna hjälpa människor på olika sätt och göra deras vardag bättre men att jag samtidigt som person berikas och kan växa av dessa möten, det är oslagbart! Ögon och syn är en så central del av våra liv och jag slutar aldrig fascineras eller mättas av ny kunskap i hur allt hänger ihop och fungerar. Vårt yrke står för möjligheter att inte bara hjälpa men att också utveckla och utvecklas. Vi är en liten bransch med ett stort urval av arbetssätt och vägar att gå – alla lika viktiga för yrket och samhället i stort. Här vill vi på eyeKnow vara med och erbjuda en hjälpande hand.”

Jonas Upphagen – vice VD

leg Optiker, MSc Clinical Optometry

”Det som är det roligaste med att jobba som optiker är att få göra nytta och hjälpa andra människor. Oavsett om det gäller att få nya glasögon för att se bättre eller om det gäller att förbättra synen genom en katarakt-operation. Synen är en så betydelsefull del av våra sinnen och har ett stort värde för många människor. Att yrket förändras tycker jag också är väldigt roligt. Under de senaste 10 åren har det öppnats upp fler områden som vi optiker kan arbeta inom. Numera finner du inte bara optikern i glasögonbutiken utan även inom sjukvården och Apoteken. Att öppna upp flera alternativa arbetsområden för optikern är något som jag hoppas att vi på eyeKnow kan hjälpa till med.”