Våra kärnvärden

  • Kunskap
  • Kvalitet
  • Passion

För oss på eyeKnow är passionen en av grundpelarna – passion för optikeryrket, samhällsnyttan och möjligheterna vårt yrke erbjuder. Därför faller det för oss naturligt att förmedla denna passion genom vår kompetens och vårt kvalitativa arbete. eyeKnow ser det som en självklarhet att alltid jobba efter de normer som finns i branschen och att hela tiden ligga på den högsta möjliga nivån inom optometrin.

Kvalitet, enligt oss, föds ur kunskap och kunskap i sin tur leder till en positiv förändring inte bara för optikern utan även för samhället i stort. Det är viktigt för oss med professionalitet och det baseras på applicering av kunskap i arbetet och vi på eyeKnow är säkra på att detta förhållningssätt stärker optikeryrkets roll i samhället.

Vår vision

eyeKnow vill belysa den enorma potential och kliniska kompetens som optikerkåren besitter. Samtidigt vill vi inspirera och väcka nyfikenhet hos Sveriges optiker att fortbilda sig och bana väg för det kliniska arbetssättet. Detta tänker vi göra genom att bidra med vår kompetens, våra innovativa idéer och passion. Allt för att avlasta sjukvården och förbättra utfallet för patienter och samhället i stort. eyeKnow vill vara en långsiktig, strategisk och operationell partner för både optikbutiker och ögonkliniker i Sverige.