Utbildning

OM VÅRA KURSER

Våra kurser riktar sig mot all personal inom optikbranschen, såsom Optikerassistenter, Optiker och Optometrister. Kurserna varierar från ca tre timmar till hela endagskurser och hålls löpande i Stockholm eller på den ort där intresse finns. Våra mest populära kurser är Synprövning avseende körkortstillstånd för grupp 1, Fundusfall samt OCT Workshop.

AKTUELLA KURSER JUST NU

13 mars – OCT Workshop (3 CET-poäng)

27 mars – Fundusfall (2 CET-poäng)

Fundusfall (2 CET-poäng)

Om kursen: Kursen är för optiker som vill repetera men också få nya verktyg för att bedöma fundusbilder för att säkra hög patientsäkerhet. Kursen berättigar 2 CET-poäng.

Undervisningsspråk: Svenska.

Förkunskaper: Legitimerad optiker.

Kursupplägg: Kursmaterial för inläsning skickas ut 7 dagar innan kursstart, föreläsning på distans kl 08.00-10.30.

Studieort: Utbildningen utförs helt på distans.

Avgift: 1495 kr ex. moms/deltagare.

Datum: Kursen hålls löpande.

Anmälan: Anmälan görs genom kontaktperson.

Kontaktperson:  Helena Trotzig, Leg Optiker med MSc i Klinisk OptometriMobil: 0706336326Mail: helena@eyeknow.se

Anmäl här

Ögats anatomi och sjukdomar för optikerassistenter

Om kursen: Kursen riktar sig till dig som är säljare/optikerassistent i optikbutik eller på ögonmottagning och som vill få en grundläggande utbildning inom ögats anatomi, fysiologi, synfel och sjukdomar. Kursen är en endagskurs och hålls löpande i Stockholm eller på den ort där intresse finns.

Undervisningsspråk: Svenska.

Förkunskaper: Inga.

Studieort: Stockholm, men kan efter behov hållas i andra orter. Kursen kan även genomföras digitalt.

Avgift: 2195 kr ex. moms/deltagare.

Datum: Kursen hålls löpande.

Anmälan: Anmälan görs genom kontaktperson.

Kontaktperson: Helena Trotzig, Leg Optiker med MSc i Klinisk OptometriMobil: 0706336326Mail: helena@eyeknow.se

Anmäl här

Synprövning avseende körkortstillstånd för grupp 1

Om kursen: Utbildningen avser behörighet för att få utföra synprövning avseende körkortstillstånd för grupp 1 (AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort). Kursen riktar sig till dig med erfarenhet från anställning i optikbutik. Kursen är en tre dagars kurs och hålls löpande i Stockholm eller på den ort där intresse finns.

Undervisningsspråk: Svenska.

Förkunskaper: Erfarenhet från anställning i optikbutik eller trafikskola.

Studieort: Delvis digital kurs med examination i Stockholm, men kan efter behov hållas i andra orter.

Avgift: 2995 kr ex moms/deltagare.

Datum: Kursen hålls löpande.

Examination/Diplom: Deltagarna erhåller diplom som visar att de har uppnått behörighet att utföra synprövning avseende körkortstillstånd grupp 1. För att erhålla diplom ska kursdeltagaren dels ha uppnått ett godkänt resultat på kunskapstestet och närvarat vid de teoretiska och praktiska momenten. Kursdeltagaren ska även ha visat att den självständigt och korrekt kan utföra synprövningen samt fylla i ansökningsblanketten för körkortstillstånd grupp 1.

Efter avslutad utbildning lämnar vi uppgifter om personnummer och anställningsplats för de som genomgått utbildningen till Transportstyrelsen.

Anmälan: Anmälan görs genom kontaktperson.

Kontaktperson:  Jan-Erik Erixon, leg optiker och utbildningsansvarig
Mobil: 0706016444
Mail: jan-erik@eyeknow.se

Anmäl här

Kontaktlinshantering och linsträning för butikspersonal

Om kursen: Kursen är för dig som vill lära dig om kontaktlinshantering och linsträning för att uppnå färdigheten att självständigt kunna lära nybörjare att hantera sina kontaktlinser. Det är en tre dagars kurs  och den riktar sig till dig som är anställd i optikbutik eller ögonklinik. Kursen hålls löpande i Stockholm eller på den ort där intresse finns.

Undervisningsspråk: Svenska.

Förkunskaper: Anställd i optikbutik.

Studieort: Stockholm, men kan efter behov hållas i andra orter.

Avgift: Kontakta oss för en offert.

Datum: Kursen hålls löpande.

Examination/Diplom Deltagarna erhåller diplom som visar att man har genomgått utbildning för att ha de grundkunskaper och den färdighet som krävs för kontaktlinshantering.

Anmälan: Anmälan görs genom kontaktperson.

Kontaktperson:  Jan-Erik Erixon, leg optiker och utbildningsansvarig
Mobil: 0706016444
Mail: jan-erik@eyeknow.se

Anmäl här

Felsökning glasordination och beställning

Om kursen: Kursen riktar sig till dig som är anställd i optikbutik som vill lära dig mer om hur du undviker fel vid glasögonbeställning. Du lär dig att självständigt felsöka och känna igen kundens symtom på olika avvikelser. Kursen är en endagskurs och hålls löpande i Stockholm eller på den ort där intresse finns.

Undervisningsspråk: Svenska.

Förkunskaper: Anställd i optikbutik.

Studieort: Stockholm, men kan efter behov hållas i andra orter. Kursen kan även genomföras digitalt.

Avgift: Kontakta oss för en offert.

Datum: Kursen hålls löpande.

Anmälan: Anmälan görs genom kontaktperson.

Kontaktperson:  Jan-Erik Erixon, leg optiker och utbildningsansvarig
Mobil: 0706016444
Mail: jan-erik@eyeknow.se

Anmäl här

Torra ögon

Om kursen: Kursen riktar sig till dig som är anställd i optikbutik och vill lära dig grunderna om torra ögon för att kunna vägleda kunder i butik. Du lär dig att utbilda kunden i egenvård enligt optikers ordination. Kursen är en endagskurs och hålls löpande i Stockholm eller på den ort där intresse finns.

Undervisningsspråk: Svenska.

Förkunskaper: Anställd i optikbutik.

Studieort: Stockholm, men kan efter behov hållas i andra orter. Kursen kan även genomföras digitalt.

Avgift: 2195 kr ex moms/deltagare.

Datum: Kursen hålls löpande.

Anmälan: Anmälan görs genom kontaktperson.

Kontaktperson:  Jan-Erik Erixon, leg optiker och utbildningsansvarig
Mobil: 0706016444
Mail: jan-erik@eyeknow.se

Anmäl här

OCT Workshop (3 CET-poäng)

Om kursen: Kursen är för optiker som vill repetera men också få nya verktyg för att bedöma OCT-bilder för att säkra hög patientsäkerhet. Kursen ger dig goda kunskaper i att analysera OCT-bilder och stärker dig att använda OCT som ett hjälpmedel i din bedömning av patologiska fynd likväl utsortering av normalvariation och artefakter. Kursen berättigar 3 CET-poäng.

Undervisningsspråk: Svenska.

Förkunskaper: Legitimerad optiker.

Kursupplägg: Kursmaterial för inläsning skickas ut 7 dagar innan kursstart, föreläsning på distans kl 08.00-11.00.

Studieort: Utbildningen utförs helt på distans.

Avgift: 1495 kr ex moms/deltagare.

Datum: Kursen hålls löpande.

Anmälan: Anmälan görs genom kontaktperson.

Kontaktperson: Helena Trotzig, Leg Optiker med MSc i Klinisk OptometriMobil: 0706336326Mail: helena@eyeknow.se

Anmäl här