Utbildning

OM VÅRA KURSER

Våra kurser riktar sig mot all personal inom optikbranschen, såsom Optikerassistenter, Optiker och Optometrister. Kurserna är endagskurser och hålls löpande i Stockholm eller på den ort där intresse finns. Våra mest populära kurser är Synprövning avseende körkortstillstånd för grupp 1, Felsökning glasordination och beställning samt OCT Workshop.

 

 

Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar för optikerassistenter

Om kursen: Kursen riktar sig till dig som är säljare/optikerassistent i optikbutik eller på ögonmottagning och som vill få en grundläggande utbildning inom ögats anatomi, fysiologi, synfel och sjukdomar. Kursen är en endagskurs och hålls löpande i Stockholm eller på den ort där intresse finns.

Undervisningsspråk: Svenska

Förkunskaper: Inga

Studieort: Stockholm, men kan efter behov hållas i andra orter.

Avgift: 1490 kr ex. moms/deltagare, lunch ingår.

Datum: Kursen hålls löpande.

Anmälan: Anmälan görs genom kontaktperson.

Kontaktperson:  Jonas Upphagen
Chef för klinisk utveckling
Eyeknow Sweden AB
Mobil: 0702308943
Mail: jonas@eyeknow.se

 

 

Synprövning avseende körkortstillstånd för grupp 1

Om kursen: Utbildningen avser behörighet för att få utföra synprövning avseende körkortstillstånd för grupp 1 (AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort). Kursen riktar sig till dig med erfarenhet från anställning i optikbutik eller trafikskola. Kursen är en endagskurs och hålls löpande i Stockholm eller på den ort där intresse finns.

Undervisningsspråk: Svenska

Förkunskaper: Erfarenhet från anställning i optikbutik eller trafikskola

Studieort: Stockholm, men kan efter behov hållas i andra orter.

Avgift: 2995 kr ex moms /deltagare.

Datum: Kursen hålls löpande.

Examination/Diplom: Deltagarna erhåller diplom som visar att de har uppnått behörighet att utföra synprövning avseende körkortstillstånd grupp 1. För att erhålla diplom ska kursdeltagaren dels ha uppnått ett godkänt resultat på kunskapstestet och närvarat vid de teoretiska och praktiska momenten. Kursdeltagaren ska även ha visat att den självständigt och korrekt kan utföra synprövningen samt fylla i ansökningsblanketten för körkortstillstånd grupp 1.

Efter avslutad utbildning lämnar vi uppgifter om personnummer och anställningsplats för de som genomgått utbildningen till Transportstyrelsen.

Anmälan: Anmälan görs genom kontaktperson.

Kontaktperson:  Jonas Upphagen
Chef för klinisk utveckling
Eyeknow Sweden AB
Mobil: 0702308943
Mail: jonas@eyeknow.se

 

 

Kontaktlinshantering och linsträning för butikspersonal

Om kursen: Kursen är för dig som vill lära dig om kontaktlinshantering och linsträning för att uppnå färdigheten att självständigt kunna lära nybörjare att hantera sina kontaktlinser. Det är en endagskurs och den riktar sig till dig som är anställd i optikbutik eller ögonklinik. Kursen hålls löpande i Stockholm eller på den ort där intresse finns.

Undervisningsspråk: Svenska

Förkunskaper: Anställd i optikbutik

Studieort: Stockholm, men kan efter behov hållas i andra orter.

Avgift: 1490 kr ex moms /deltagare, lunch ingår.

Datum: Kursen hålls löpande.

Examination/Diplom Deltagarna erhåller diplom som visar att man har genomgått utbildning för att ha de grundkunskaper och den färdighet som krävs för kontaktlinshantering.

Anmälan: Anmälan görs genom kontaktperson.

Kontaktperson:  Jonas Upphagen
Chef för klinisk utveckling
Eyeknow Sweden AB
Mobil: 0702308943
Mail: jonas@eyeknow.se

 

 

Felsökning glasordination och beställning

Om kursen: Kursen riktar sig till dig som är anställd i optikbutik som vill lära dig mer om hur du undviker fel vid glasögonbeställning. Du lär dig att självständigt felsöka och känna igen kundens symtom på olika avvikelser. Kursen är en endagskurs och hålls löpande i Stockholm eller på den ort där intresse finns.

Undervisningsspråk: Svenska

Förkunskaper: Anställd i optikbutik

Studieort: Stockholm, men kan efter behov hållas i andra orter.

Avgift: 1490 kr ex moms /deltagare, lunch ingår.

Datum: Kursen hålls löpande.

Examination/Diplom Deltagarna erhåller diplom som visar att manhar genomgått utbildning för att ha de grundkunskaper och den färdighet som krävs för felsökning.

Anmälan: Anmälan görs genom kontaktperson.

Kontaktperson:  Jonas Upphagen
Chef för klinisk utveckling
Eyeknow Sweden AB
Mobil: 0702308943
Mail: jonas@eyeknow.se

 

 

Torra ögon

Om kursen: Kursen riktar sig till dig som är anställd i optikbutik och vill lära dig grunderna om torra ögon för att kunna vägleda kunder i butik. Du lär dig att utbilda kunden i egenvård enligt optikers ordination. Kursen är en endagskurs och hålls löpande i Stockholm eller på den ort där intresse finns.

Undervisningsspråk: Svenska

Förkunskaper: Anställd i optikbutik

Studieort: Stockholm, men kan efter behov hållas i andra orter.

Avgift: 1490 kr ex moms /deltagare, lunch ingår.

Datum: Kursen hålls löpande.

Examination/Diplom Deltagarna erhåller diplom som visar att man har genomgått utbildning för att ha de grundkunskaper och den färdighet som krävs för torra ögon.

Anmälan: Anmälan görs genom kontaktperson.

Kontaktperson:  Jonas Upphagen
Chef för klinisk utveckling
Eyeknow Sweden AB
Mobil: 0702308943
Mail: jonas@eyeknow.se

 

 

OCT Workshop

Om kursen: Kursen riktar sig till dig som är optiker eller optometrist och vill lära dig mer om att tolka resultaten från OCT.  Kursen behandlar principer för OCT, topografiska kartor, repetition av retinas anatomi och histologi. Kvantitativ samt kvalitativ analys, patologiska fynd, uppföljning och remittering. Kursen är en endagskurs och hålls löpande i Stockholm eller på den ort där intresse finns.

Undervisningsspråk: Svenska

Förkunskaper: Legitimerad optiker

Studieort: Stockholm, men kan efter behov hållas i andra orter.

Avgift: 1490 kr ex moms /deltagare, lunch ingår.

Datum: Kursen hålls löpande.

Examination/Diplom Deltagarna erhåller diplom som visar att man har genomgått utbildning för att ha de kunskaper och den färdighet som krävs för bedömning av OCT-bilder.

Anmälan: Anmälan görs genom kontaktperson.

Kontaktperson:  Jonas Upphagen
Chef för klinisk utveckling
Eyeknow Sweden AB
Mobil: 0702308943
Mail: jonas@eyeknow.se